in

Radari u Hrvatskoj: Ukupno je 270 kućišta, a mi navodimo sve lokacije

radari u Hrvatskoj
Foto: Pixabay

Iz tjedna u tjedan, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske postavlja nove kamere za nadzor brzine na mnogobrojnim hrvatskim cestama. Zanimljivo, puno je veći broj kućišta koja su postavljena, nego samih kamera. Očigledno je da je cilj malo uplašiti vozače da prilagode brzine. Poznato je da je na hrvatskim cestama ukupno 270 kućišta, a od tog broja, u 103 kućišta nalazi se kamera za brzinu. U nastavku ćemo navesti sve lokacije gdje su radari u Hrvatskoj, izuzev područja Grada Zagreba, a tu informaciju možete vidjeti ovdje.

Bjelovarsko-bilogorska županija (8)

ROVIŠĆE, ŽABJAK, ulica Žabjak kod kbr. 6A, državna cesta D 28

BJELOVAR, ulica Velike Sredice kod kbr. 228, državna cesta D 43

BJELOVAR, PRESPA, ulica Prespa 31, državna cesta D 28

GRUBIŠNO POLJE, MALI ZDENCI, ulica A. Mihanovića 117, državna cesta D 5

DARUVAR, DONJI DARUVAR, Bjelovarska ulica 12, državna cesta D 5

GAREŠNICA, HRASTOVAC, Ulica kneza Mislava 3, državna cesta D 26

GAREŠNICA, Ulica Matije Gupca 138, državna cesta D 45

ČAZMA, Ulica Milana Novačića nasuprot kbr. 89, državna cesta D 43

Brodsko-posavska županija (10)

KOVAČEVAC, Kovačevac kod kbr. 84, županijska cesta Ž 4158

SAPCI, Sapci kod kbr. 122, županijska cesta Ž 4202

RASTUŠJE, Rastušje kod kbr. 2B, državna cesta D 53

SIBINJ, Ulica Sibinjskih žrtava kod kbr. 91, državna cesta D 525

SIKIREVCI, raskrižje ulice Ljudevita Gaja i ulice Bartola Kašića, državna cesta D 7

SLAVONSKI BROD, Osječka ulica kod kbr. 235, državna cesta D 423

SLAVONSKI BROD, Splavska ulica (sjever)

SLAVONSKI BROD, Splavska ulica (jug)

REŠETARI, ulica Kralja Tomislava kod kbr. 36D, županijska cesta Ž 4158

BAĆIN DOL (Nova Gradiška), ulica Baćin Dol kod kbr. 86, državna cesta D 51

Dubrovačko-neretvanska županija (14)

ZATON DOLI (D 8)

BRSEČINE (D 8)

STABLINA, Ploče (D 8)

DUBROVNIK, kod Sinjske ulice (D 8)

GRUDA, općina Konavle (D 8)

METKOVIĆ, Splitska ulica kod kbr. 25

DUBROVNIK, Čajkovići, Čajkovići 3

OREBIĆ, križanje ulice Bana Josipa Jelačića i ulice kapetana Joze Šunje (D 414)

ŽUPA DUBROVAČKA, Kupari, Blato 18 (D 8)

ŽUPA DUBROVAČKA, Plat, Plat 5 (D 8)

DUBROVNIK, Ulica Pera Bakića 19

METKOVIĆ, UIlica Zrinjskih i Frankopana kod kbr. 125/1 (D 62)

CAVTAT, Ulica Put od Cavtata 26a, županijska cesta Ž 6239

ZVEKOVICA, Ulica Put Uskoplja 44, županijska cesta Ž 6239

Istarska županija (10)

LABIN, Vinež, Štembergerova ulica nasuprot kbr. 18 (Ž 5081)

RAŠA, raskrižje državne ceste D66 i ulice Ivana Batelića

MARČANA, Loborika, Loborika 31 (D 66)

SVETVINČENAT, Jurišići (ispred kapele)

KANFANAR, Putini, Putini 2A (D 303)

ROVINJ, Kokuletovica, raskrižje ceste Svetog Maksimilijana iz Veštra – Ž 5096

POREČ, Kadumi (D 302)

POREČ, Stranići kod Nove Vasi (Ž 5041)

GALIŽANA, raskrižje Fažanska ulica-Galižanska ulica (D 21)

FAŽANA, Ž5115, Valbandon, Puljska ulica (kod kbr. 51 ulice Mala Vala)

Karlovačka županija (9)

DRAGANIĆ, ulica Draganići kod kbr. 32, državna cesta D 1

KARLOVAC, ulica Braće Gojak kod kbr 134

KARLOVAC, ulica Turan kod kbr.77, državna cesta D 1

CEROVAC VUKMANIČKI, ul. Cerovac Vukmanički kod kbr. 56, državna cesta D 1

TUŠILOVIĆ, ulica Tušilović kod kbr.58, državna cesta D 1

JOSIPDOL, Senjska ulica kod kbr. 32, državna cesta D 42

JOSIPDOL, ulica Siča kod kbr. 49, državna cesta D 42

SLUNJ, Plitvička ulica kod kbr. 68, državna cesta D 1

RAKOVICA, ulica Rakovica kod  kbr. 37, državna cesta D 1

Koprivničko-križevačka županija (13)

KRIŽEVCI, Kalnička ulica kod kbr. 44, državna cesta D 2

KRIŽEVCI, Ulica Ivana Gundulića kod kbr. 57.

KRIŽEVCI, Ulica Branitelja Hrvatske kod br. 40

KOPRIVNICA, Varaždinska ulica kod kbr. 117/a, državna cesta D 2

GLOGOVAC, Koprivnička ulica kod kbr. 8, državna cesta D 2

NOVIGRAD PODRAVSKI, Koprivnička ulica kod kbr. 146, državna cesta D 2

REKA, ulica Stjepana Radića kod kbr. 28E, državna cesta D 41

BUDANČEVICA, ulica Vladimira Nazora kod kbr. 25, državna cesta D 2

HAMPOVICA, ulica Šimuna Pandura kod kbr. 80, državna cesta D 43

SVETI IVAN ŽABNO, ulica Braće Radić kod kbr. 36, državna cesta D 28

KENĐELOVEC, ulica Kenđelovac kod kbr. 15, državna cesta D 28

MAJUREC, ulica Majurec kod kbr. 129, državna cesta D 41

BOJNIKOVEC, Ulica Bojnikovec kod kbr. 24

Krapinsko-zagorska županija (8)

OROSLAVJE, ulica Andrije Gredičaka kod kbr. 3i, državna cesta D 307

KRAPINA, ulica Hrvatskih branitelja bb (nasuprot OŠ A. Cesarec)

VELIKO TRGOVIŠĆE, ulica Stjepana Radića kod kbr. 73, županijska cesta Ž 2195

STUBICA, Toplička cesta kod kbr. 29, državna cesta D 307

BEDEKOVČINA, ulica Matije Gupca kod kbr. 47, državna cesta D 24

ZABOK, ulica Matije Gupca kod kbr. 132, županijska cesta Ž 2195

ZLATAR, Zagrebačka ulica kbr. 49 , državna cesta D 29

KRAPINA, ulica Mihaljekov Jarek kod kbr. 6

Ličko-senjska županija (17)

GOSPIĆ, Budačka ulica kod kbr. 281 (D 25)

KORENICA, ulica Josipa Jovića kod kbr. 45A (D 1)

KORENICA, ulica Vranovača kod kbr. 30/3 (D 1)

SENJ, ulica Filipa Vukasovića (D 8)

SVETI JURAJ, ulica Varoš kod osnovne škole (D 8)

RIBARICA (Karlobag), kod raskrižja s ulicom za mjesto Plitka Draga Donja (D 8)

PERUŠIĆ, ulica Zrinskih i Frankopana kod kbr. 9 (D 50)

KOMPOLJE, ulica kroz mjesto Kompolje kod osnovne škole (D 50)

LIČKI OSIK (Stari), ulica kroz mjesto Lički Osik kod kbr. 78/3 (D 25)

LIČKO LEŠĆE, ulica kroz mjesto Ličko Lešće kod kbr. 206-206A (D 50)

BRINJE, Frankopanska ulica nasuprot kbr. 12, (D 23)

GOSPIĆ, Kaniška ulica 101/1 (D 25)

ZALUŽNICA (općina Vrhovine), ulica Zalužnica 147/a (D 52)

VRHOVINE, Senjska ulica 64 (D 52)

DONJI BABIN POTOK (općina Vrhovine) kod skretanja za “Big bear” (D 52)

KVARTE, (Varoš – općina Perušić), Ulica Varoš kbr 21 (D 50)

PRVAN SELO (općina Perušić), ulica kroz mjesto Prvan Selo kod kbr. 58D (D 50)

Međimurska županija (20)

NEDELIŠĆE, Varaždinska ulica kod kbr. 62, državna cesta D 3

ŠENKOVEC, ulica Maršala Tita kod kbr. 69, državna cesta D 209

ČAKOVEC, Južna obilaznica grada Čakovca, državna cesta D 3

MALA SUBOTICA, Glavna ulica kod kbr. 151, državna cesta D 3

MURSKO SREDIŠĆE, ulica Maršala Tita kod kbr. 79, državna cesta D 209

PRELOG, Čakovečka ulica kod kbr. 64, državna cesta D 20

ČAKOVEC, ulica Zrinsko-Frankopanska (u visini zgrade Ivana pl. Zajca kbr. 39)

BREZJE, ulica Brezje kod kbr. 39, državna cesta D 227

NEDELIŠĆE, Ulica Vladimira Nazora kod kbr.10 A, županijska cesta Ž 2015

GORNJI HRAŠĆAN, Čakovečka ulica kod kbr.112-114, državna cesta D 208

PUŠĆINE, Čakovečka ulica kbr.99, držana cesta DC 3.

STRAHONINEC, POLEVE, Ulica Poleve 69, županijska cesta Ž 20026

BELICA, Ulica Kralja Tomislava kod kbr.5, županijska cesta Ž 2018

PRELOG, Zrinskih kbr.14, županijska cesta Ž 20038

PRETETINEC, Ulica ČREČAN bb, lokalna cesta LC 20054

KURŠANEC, Glavna ulica kbr.15, županijska cesta Ž 2020

SAVSKA VES, Ulica Josipa Bajkovca kod kbr.48, nerazvrstana cesta

DONJI KRALJEVEC, Kolodvorska ulica kod kbr.38, županijska cesta Ž 2034

ŠTRUKOVEC, Ulica Štrukovec kod kbr.73, državna cesta D 209

MURSKO SREDIŠĆE, Martinska ulica kod kbr. 86, županijska cesta Ž 2003

Osječko-baranjska županija (14)

OSIJEK, ulica J.J. Strossmayera kod kbr. 239

OSIJEK, ulica J.J. Strossmayera kod kbr. 320

ČEPIN, ulica Grada Vukovara – državna cesta D 7 (smjer istok)

ČEPIN, ulica Grada Vukovara – državna cesta D 7 (smjer zapad)

CRET BIZOVAČKI, ulica Matije Gupca kod kbr. 38, državna cesta D 34

CRET BIZOVAČKI, ulica Matije Gupca kod kbr. 110, državna cesta D 34

ČEMINAC, ulica Stjepana Radića kod kbr. 76, državna cesta D 7

ČEMINAC, ulica Stjepana Radića kod kbr. 6, državna cesta D 7

PODRAVSKA MOSLAVINA, ulica Josipa Jurja Strossmayera kod kbr. 107, D 34

FERIČANCI, ulica Petrovac kod kbr. 86, državna cesta D 2

KUŠEVAC, ulica Ante Starčevića kod kbr. 76A, državna cesta D 7

SATNICA ĐAKOVAČKA, ulica Bana Josipa Jelačića kod kbr. 11, D53

ĐURĐANCI, Glavna ulica kod kbr. 167, državna cesta D 46

PIŠKOREVCI, Zagrebačka ulica kod kbr. 20, državna cesta D 7

Požeško-slavonska županija (7)

BRESTOVAC, Požeška ulica kod kbr. 80, državna cesta D 51

PLETERNICA, Ulica bana Josipa Jelačića kod kbr. 129, državna cesta D 38

EMINOVCI, Vukovarska ulica kod kbr. 97, državna cesta D 51

PAKRAC, Aleja kestenova kod kbr. 20, državna cesta D 5

VIDOVCI, ulica Stjepana Radića kod kbr. 49, državna cesta D 38

SULKOVCI, ulica Sulkovci kod kbr. 52, državna cesta D 49

LIPIK, ulica Antuna Starčevića kod kbr. 79, državna cesta D 5

Primorsko-goranska županija (13)

DRAGA BAŠĆANSKA (Otok Krk), ulica Draga Bašćanska kod kbr. 5, D 102

JADRANOVO, ulica Smokovo kod kbr 134 (BP Lukoil), državna cesta D 8

SELCE, ulica Dražice kod kbr. 2 (TC Spar), državna cesta D 8

RIJEKA, Zvonimirova ulica kod kbr. 16 (BP Crodux)

RIJEKA, Nova cesta bb (kod toplane bb)

RIJEKA, Liburnijska ulica kod kbr. 3

RIJEKA, Riječka obilaznica, čvor Diračje, autocesta A 7

RIJEKA, Riječka obilaznica, tunel Škurinje II, autocesta A 7

KOSTRENA (Rijeka), ulica Doričići kod kbr. 6, državna cesta D 8

RIJEKA, Rujevica – nasuprot ulice Tiće 16A, županijska cesta Ž 5215

RIJEKA, ulica Franje Čandeka kod kbr. 23

RIJEKA, unutar tunela Pećine, državna cesta D 404

BAKAR, Industrijska zona Kukuljanovo, ulica Kukuljanovo, županijska cesta Ž5205

Sisačko-moslavačka županija (8)

LEKENIK, DUŽICA, Zagrebačka ulica nasuprot kbr. 29, državna cesta D 30

SISAK, NOVO SELO PALANJEČKO, Kutinska ulica kod kbr. 100, državna cesta D 36

SISAK, Petrinjska ulica kod kbr. 30, državna cesta D 37

GLINA, PREKOPA, Prekopa nasuprot kbr. 133, državna cesta D 37

GLINA, GORNJI VIDUŠEVAC, Gornji Viduševac kod kbr. 172, državna cesta D 6

POPOVAČA, GORNJA GRAČENICA, Zagrebačka kod kbr. 146

KUTINA, Ulica Hrvatskih branitelja kod kbr. 21, državna cesta D 45

KUTINA, KUTINSKA SLATINA, ulica Stjepana Kefelje kod kbr. 15, državna cesta D45

Splitsko-dalmatinska županija (28)

KAŠTELA, Kaštel Lukšić, državna cesta D 8

SOLIN, Brza cesta Solin-Kaštela, Sveti Kajo, državna cesta D 8

SPLIT, Poljička cesta kod kbr. 39, državna cesta D 410

SPLIT, ulica Domovinskog rata kod kbr. 93

SPLIT, Sirobuja, ulica kralja Stjepana Držislava kod kbr. 22, državna cesta D 8

SPLIT, Smokovik, ulica Zbora narodne garde bb, državna cesta D 8

KLIS KOSA, Brza cesta Solin-Klis, državna cesta D 1

KLIS VAROŠ, županijska cesta Ž 6253

IMOTSKI, Glavina Donja kod kbr. 477, državna cesta D 60

IMOTSKI, Gudelji Velage, 3. Imotske bojne kod kbr. 94, državna cesta D 76

DICMO, Butige, državna cesta D 1

MAKARSKA, Dubrovačka ulica kod kbr. 29, državna cesta D 8

TROGIR, ulica Kneza Trpimira kod kbr. 30, županijska cesta Ž 6133

TROGIR, Plano, ulica Plano kod kbr. 150, županijska cesta Ž 6091

PROLOŽAC DONJI, ulica Hrvatskih branitelja kod kbr.32., županijska cesta Ž 6157

PODACA, Jadranska magistrala kod kbr. 4A, državna cesta D 8

PODGORA, Čaklje, državna cesta D 8

RUSKAMEN, Jadranska magistrala, državna cesta D 8

DUĆE, Jadranska magistrala, državna cesta D 8

SEGET VRANJICA, ulica Kralja Tomislava kod kbr. 121, državna cesta D 8

SPLIT, Lovrinac, Jadranska magistrala, državna cesta D 8

KOŠUTE (Trilj), državna cesta D 60

VINJANI DONJI (Imotski), državna cesta D 60

TROGIR, ARBANIJA, državna cesta D 126

OPĆINA OTOK, mjesto Gala, županijska cesta Ž6289

OPĆINA OTOK, križanje lokalne ceste L 67040 sa županijskom cestom Ž 6289

OPĆINA OTOK, lokalna cesta L 67040

Šibensko-kninska županija (12)

PIROVAC, križanje Zagrebačke ulice i D 8 (D 8, 22km)

VODICE, kod centra „Dental” (Ž 6286, 9km + 500m)

STUPIN ČELINE (D 8, 37km + 700m)

PODORLJAK (D 8, 40km + 600m)

ČVOR DUBRAVA kod ŠIBENIKA (D 33, 27km + 800m)

BILO (D 8, 23km)

VODICE – VODIČKA OBILAZNICA, nadvožnjak iznad Zatonske ulice, Vodice (D 8)

VODICE – VODIČKA OBILAZNICA , križanje D 8 i Ž 6086,

KNIN, ulica kralja Tomislava 131 A (D 33)

ŠIBENIK, križanje D 8 – prilazni kolnik prema D 33

ŠIBENIK, Grebaštica, kod kbr. 110 (D 8)

ČENIĆI, Čenići kod kbr. 163 (D 33, 14km + 300m)

Varaždinska županija (14)

TOMAŠEVEC BIŠKUPEČKI, Zagrebačka ulica kod kbr. 26, državna cesta D 3

TRNOVEC BARTOLOVEČKI, Ludbreška ulica kod kbr. 24, državna cesta D 2

VARAŽDIN, ulica Braće Radić kod kbr. 166

VARAŽDIN, Zagrebačka ulica kod kbr. 222

HRAŠČICA, ulica Kralja Tomislava bb, državna cesta D 2 (20km + 900 m)

VARAŽDIN, Koprivnička ulica kod kbr. 4 (dva kućišta na istoj lokaciji na istom stupu, ali mjeri suprotni smjer)

VARAŽDIN, Istočna Varaždinska obilaznica (0km + 900 m), državna cesta D2 (dva kućišta na istoj lokaciji na istom stupu, ali mjeri suprotni smjer)

VIDOVEC, Cargovec, Varaždinska ulica kod kbr. 20, državna cesta D 35

VIDOVEC, ulica Stjepana Radića kod kbr. 120, državna cesta D 35

IVANEC, Horvatsko 41a, županijska cesta Ž 2101

MARUŠEVEC, Jurketinec 34, državna cesta D 35

MARUŠEVEC, Koretinec 131, županijska cesta Ž 2029

Virovitičko-podravska županija (10)

PITOMAČA, ulica Ljudevita Gaja kod kbr. 183A, državna cesta D 2

STARI GRADAC, ulica Matije Gupca kod kbr. 7, državna cesta D 2

KAPELA DVOR, ulica Kapela dvor kod kbr. 29A, državna cesta D 5

VIROVITICA, ulica Josipa Jurja Strossmayera kod kbr. 171

SUHOPOLJE, Vukovarska ulica kod kbr. 77, državna cesta D 2

SLATINA, ulica Vladimira Nazora kod kbr. 261, državna cesta D 34

ŠAŠEVO, ulica Šaševo kod kbr. 9, državna cesta D 34

ČAĐAVAČKI LUG, ulica Čađavački Lug kod kbr. 55, državna cesta D 34

BUKOVAČKI ANTUNOVAC, ulica Bukovački Antunovac kbr. 80, državna cesta D 2

ČAČINCI, Vinogradska ulica kod kbr. 62, državna cesta D 2

Vukovarsko-srijemska županija (24)

VINKOVCI, križanje Ulice Ruđera Boškovića kod kbr. 17, državna cesta D 55

VINKOVCI, križanje Ulica Hrvoja Vukčića Hrvatinića kod kbr. 91

BOBOTA, raskrižje Državne ceste D 2  i županijske ceste Ž 4111

GRADIŠTE, Državna cesta D 55 kod raskrižja s ulicom Braće Radić

VINKOVCI, Južna Vinkovačka obilaznica kod raskrižja s ulicom Josipa Kozarca, D 46

IVANKOVO, ulica Gorjani kod kbr. 252, državna cesta D 46

IVANKOVO, Ulica Rojičani 51, županijska cesta Ž 4167

IVANKOVO, ulica Bošnjaci kod kbr. 195, državna cesta D 46

VUKOVAR, ulica Priljevo kod kbr. 133 (nasuprot benzinskoj crpki INA)

NUŠTAR, ulica Križnog puta kod kbr. 122, državna cesta D 55

MARINCI, ulica Alojzija Stepinca kod kbr. 12, županijska cesta Ž4137

ILOK, ulica Ivana Gorana Kovačića kod kbr. 35, županijska cesta Ž4200

ŠARENGRAD, ulica S. Radića kod kbr. 170, državna cesta D 2

MOHOVO, ulica Grada Vukovara kod kbr. 30, državna cesta D 2

PRKOVCI, ulica Glavna kod kbr. 17, županijska cesta Ž 4167

VINKOVCI, ulica Hansa Dietricha Genschera kod kbr. 51

VINKOVCI, ulica Alojzija Stepinca kod raskrižja s ul. Kralja Stjepana Tomaševića

VINKOVCI, Lapovačka ulica kod kbr. 15 (kod trgovine Kaufland)

VINKOVCI, ulica Kralja Zvonimira kod kbr. 149, državna cesta D 55

VUKOVAR, ulica Bana Josipa Jelačića kod kbr. 93, dražavna cesta D 2

VUKOVAR, ulica Dvanaest redarstvenika kod kbr 87, državna cesta D 519

LOVAS, Mlinska 18, županijska cesta Ž 4174

RETKOVCI, Ulica Braće Radića 76, županijska cesta Ž 4167

ŠTITAR, Ulica M.Gupca 31, županijska cesta Ž 4218

Zadarska županija (16)

GRAD ZADAR (D 8, 28km + 500m)

GRAD ZADAR (D 8, 1km + 550m)

GRAD ZADAR, Ulica Ante Starčevića

GRAD ZADAR, županijska cesta Ž 6007 (kod vodovoda)

GRAD ZADAR, Obala kneza Trpimira bb

SUKOŠAN (D 8, 11km + 50m)

BIOGRAD n/m (D 8, 0 + 450m)

PAKOŠTANE (D 8, 5km + 950m)

STARIGRAD (D 8, 48km + 400m)

MURVICA (D 8, 22km + 900m)

BIBINJE (D 8, 6km + 100m)

POLIČNIK, (D 8, 16km + 800m)

SVETI PETAR (D 8, 15km + 850m)

DRAGE, križanje D 8 i bana J. Jelačića (10km + 600m)

POSEDARJE, križanje D 8 i Petra Preradovića

STARIGRAD, Seline, križanje D 8 i Trg Zukva

Članak objavio Luka Petkovic

Bmw i8

BMW i8: Hibridna tehnologija nudi visoku učinkovitost

Audi RS6

Kakva zvijer! Stigao je novi Audi RS6 Avant: Teško ga je zanemariti